Azab yang Menanti Pezina

Salah satu dosa terbesar bagi umat Islam ialah berzina. Zina, dosa terburuk lagi hina
yang membuat Allah sangata murka. Lebih-lebih jika orang yang mengerjakannya sudah
pernah menikah atau sedang dalam masa perkaaawinan. Ancaman Allah terhadap mereka
yang berzina sangatlah berat.

Allah sang pencipta alam semesta mensejajarkan dosa zina dengan mereka yang
melakukan syirik dan pembunuhan. Hal tersebut menjadi alasan kenapa sebuah perbuatan
zina sangatlah dimurkai Allah.
Allah berfirman, “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang
benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat
(pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan
dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.” (QS. Al-Furqan: 68-69)

Sangat terbayang betapa dahsyatnya dosa para pezina di akhirat, Allah akan melipat
gandakan azab kepada mereka, dan menjadikan kondisi mereka sehina mungkin. Belum-
belum mereka sampai di akhirat, azab kubur telah menanti mereka. Para pezina laki-laki dan
perempuan akan disediakan tunggu yang kemudian akan membakar tubuh mereka, niscaya
mereka akan menjerit sekeras-kerasnya karna panasnya api tersebut. Bila api mengecil maka
api akan dibuat kembali membara, begitulah berulang-ulang dan mereka tak bisa lari dari
azab kubur ini. Sungguh sengsara akibat ulah kenikmatan sesaat.

Leave a Reply