Makhluk Taat Sebelum Adam Tercipta

Dalam suatu riwayat, diceritakan bahwa ada makhluk dari bangsa jin yang ketaatannya sangatah luar biasa. Diriwayatkan pula, makhluk ini ikut turun ke Bumi bersama para malaikat, untuk memusnahkan bangsa-bangsa jin yang melakukan kerusakan di Bumi. Makhluk ini bernama Azazil,yang tidak pernah melakukan kesalahan sebelum diciptakannya nabi Adam.

Dalam bahasa Arab Kuno Azazil berarti yang terhormat, berharga,sangat kuat. Azazil sama seperti bangsa jin yang lain, terbuat dari api. Tapi, Azazil melakukan suatu kesalahan yang membuatnya dilaknat Allah hingga dimasukan dalam neraka pada hari pembalasan kelak.

Adam diciptakan dari saripati tanah dan akan dijadikan khalifah di Bumi. Malaikat-malaikat yang mempertanyakan keputusan Allah akhirnya mau sujud ke pada Allah. Azazil tidak mau sujud, malah dengan sombongnya berkata. Aku diciptakan dari api, api lebih mulia dari pada tanah, aku tidak akan sujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah.

Maka Allah dengan kuasanya, melaknat Azazil. Azazil yang tadinya sangat rajin beribadah, telah menjadi makhluk yang terlaknat, Azazil yang ikut menjadi utusan untuk membinasakan jin-jin yang berbuat kerusakan di Bumi, kemudian menjadi penghasut manusia untuk berbuat kerusakan. Azazil, kita kenal dengan Iblis.

Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu semua kepada Adam”, lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: “Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?” (Al-Kahf 18:50)

Leave a Reply