Manusia Terlaknat Akhir Zaman

Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang Nabi pun melainkan
telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh ‘alaihis salam telah
mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak
pernah dikatakan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah
matanya sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta“. (HR. Bukhari no. 3337 dan Muslim no.
169)

Dalam riwayat, menjelang kiamat akan terjadi kekeringan yang sangat luar biasa. Dajjal
membawa api dan air. Dikarenakan membawa air inilah Dajjal dianggap sebagai penolong
dari kekeringan, padahal air yang ia bawa merupakan api yang membakar. Dajjal awalnya
mengaku sebagai Nabi dengan kekuasaanya, tak puas mengaku sebagai nabi. Dajjal membuat
tipuan dengan menghidupkan orang yang telah mati, lantas ia mengaku Tuhan.

Dajjal dipercaya bukanlah dari bangsa jin, melainkan dari golongan manusia, oleh
sebab itu ia dapat di bunuh oleh Nabi Isa. Keluarganya merupakan penyembah berhala. Ia
dipercaya dilahirkan di negeri Samirah, ada juga yang menyebutkan bahwa Dajjal muncul di
Khurasan. Dajjal, pendusta yang berkekuatan sangat dahsyat.

Pendusta ini berciri fisik, rambut yang kriting, cacat mata sebelah kiri,, serta yang
paling menonjol ialah terdapat tulisan kaf-fa-ra (kafir) yang dapat terlihaj jelas oleh orang-
orang beriman. Dajjal senan tiasa berbuat tipu daya terhadap manusia. Bahkan Dajjal
mempunyai kekuatan yang besar guna membuat manusia terkagum-kagum dan menjadi
pengikutnya.

Leave a Reply