Mengenal Janji Allah, Menjaga Kemurnian Al-Quran

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” 
(An-Nahl: 44)

Al-Quran, kitab suci bagi seluruh umat manusia, dan menjadi pedoman dunia dan serta akhirat bagi siapa pun yang mau mengamalkannya bagi kehidupan. Sebagai kitab penuh dengan ajaran kebaikan, Allah SWT berjanji akan menjaga kandungan isi Al-Quran. Firman Allah: Sungguh Kami telah menurunkan Adz-Dzikr (Al Qur’an), dan Kami pula yang benar-benar akan menjaganya“. (QS. Al-Hijr: 9).

Al-Qur’an terpelihara saat diturunkan maupun setelahnya. Saat diturunkan, Allah memeliharanya dari upaya setan yang ingin mencuri-curi beritanya. Adapun setelah diturunkan, Allah menyimpannya di hati Rasulullah, kemudian di hati umatnya. Allah menjaga lafadz-lafadznya dari perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah juga menjaga makna-maknanya dari perubahan dan penggantian.

Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran di hati umatnya, begitu pula Allah menjaga kemurnian syariat Islam, sebagaiman firman Allah: “Mereka ingin memadamkan ‘cahaya Allah’ dengan mulut mereka, namun Allah menolak kecuali menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang orang kafir membencinya“. (QS. Attaubah: 32).

Leave a Reply