Mengenal Sujud Malaikat pada Nabi Adam

Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikann kedudukan paling mulia bagi Adam dan keturunannya. Allah menyuruh para Malaikat untuk bersujud kepada Adam.

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 34)

Sujudnya para Malaikat kepada Adam bukanlah sujud ibadah, melaikan sujud penghormatan. Sujud penghormatan sebenarnya merupakan syariat umat terdahulu. Kemudianmasuk ke zaman Rasulullah, sujud inipun diharamkan. Sujud penghormatan pernah juga terjadi pada zaman Nabi Yusuf

(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, “Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.” (QS. Yusuf: 4)

Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, “Wahai ayahku inilah ta´bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan…” (QS. Yusuf: 100)

Inilah di antara contoh-contoh sujud penghormatan yang merupakan bagian dari syariat umat terdahulu.

Leave a Reply