Para Pezina, Inilah yang Menunggumu!

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.” (QS. Al-Furqan: 68-69)

Allah SWT sebagai sang pencipta sekalian alam menjadikan zina sebagai salah satu dosa besar lagi buruk bagi yang melakukannya. Terlebih lagi orang yang berzina tersebut sudah pernah menikah atau dalam status perkawinan yang sah. Maka, sungguh telah menanti di depannya azab yang sangat pedih.

Allah sang pencipta alam semesta mensejajarkan dosa zina dengan mereka yang melakukan syirik dan pembunuhan. Hal tersebut menjadi alasan kenapa sebuah perbuatan zina sangatlah dimurkai Allah.

Allah berfirman,

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.” (QS. Al-Furqan: 68-69)

Sangat terbayang betapa dahsyatnya dosa para pezina di akhirat, Allah akan melipat gandakan azab kepada mereka, dan menjadikan kondisi mereka sehina mungkin. Belum-belum mereka sampai di akhirat, azab kubur telah menanti mereka. Para pezina laki-laki dan perempuan akan disediakan tunggu yang kemudian akan membakar tubuh mereka, niscaya mereka akan menjerit sekeras-kerasnya karna panasnya api tersebut. Bila api mengecil maka api akan dibuat kembali membara, begitulah berulang-ulang dan mereka tak bisa lari dari azab kubur ini. Sungguh sengsara akibat ulah kenikmatan sesaat.

Leave a Reply