Pembuat Roti Yang Akhirnya Diberhalakan

Latta sebenarnya sebutan bagi orang sholeh yang suka membuatkan roti kepada
jama’ah haji tanpa bayaran. Latta membagikan roti-roti kepada orang-orang yang sedang
beribadah haji, agar mereka tidak kekurangan makanan ketika proses.

Latta meninggal, lantas orang-orang mengenang kebaikana dengan cara mendatangi
kuburnnya. Lama kelamaan ada yang beribadah kepada kuburannya, dan hal ini
menyebabkan ia diagung-agungkan lantas menjadi berhala selain Allah. Patung Latta
terkenal, banyak jahiliyah menasbihkan diri kepada patung Latta.

Sesungguhnya memuji dan memuja sesuatu apapun secara berlebihan merupakan hal
yang dilarang, hal ini dikhawatirkan membuat orang yang memuja secara berlebihan
menjadikan yang dipuja sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Rasulullah telah
mengigatkan kita.

“Jangan berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nashrani memuja-muji Isa
bin Maryam. Karena aku hanyalah hamba-Nya maka sebutlah aku: hamba Allah dan Rasul-
Nya” (HR. Al Bukhari 3445)

Leave a Reply