Rukanah, Pegulat Arab Terbaik yang Ditaklukan Rasulullah

Salah satu olah raga kuno peradaban manusia ialah gulat. Gulat yang semula menjadi praktik kuno dalam masyarakat Mesir, kemudian menjadi terpola dan sistematis. Banyak peraturan yang terus diperbaiki. Olah raga ini kemudian trus mengalami perkembangan dan semakin sering dijumpai pada masa kejayaan Yunani dan Romawi.

Bangsa Jahiliyah mempraktikan gulat sebagai latihan persiapam perang. Jika ingin dianggap sebagai tentara yang hebat, maka seseorang harus cakap dalam oah raga gulat ini. Pada bangsa Jahiliyah ini juga sering dipraktikan gulat guna membuka suatu acara pembukaan.

Ghassan menjadi salah satu suku Arab yang identik dengan gulat. Hingga Islam datang pun tradisi gulat masih dipraktikan, inilah barometer kekuatan seorang pria. Rasulullah seringkali mendapatkan tantangan gulat di awal munculnya Islam. Raulullah pernah mendapatkan tantangan gulat dari Rukanah bin Yazid.

Rukanah bin Yazid, pegulat tangguh yang nama dan kekuatannya telah sangat terkenal di kalangan bangsa Arab. Rukanag bin Yazid menantang Rasulullah untuk bergulat, dan tantangan ini diterima dengan baik oleh Rasulullah, hingga akhirnya Rukanah mengakui kehebatan gulat Rasulullah, dan kemudian memutuskan masuk Islam dan menjadi pengikut setia Rasulullah.

Tidak hanya Rukanah, Rasulullah juga pernah latihan gulat dengan sejumlah sahabat. Selain Rukanah, putra Rukanah, Yazid juga penah bergulat dengan Rasul. Selain itu ada pula seorang pria bernama Abu al-Aswad al-Jakhmi. Abu al-Aswad adalah sosok berkulit hitam dan sangat kuat. 

Leave a Reply