Sempurnanya Ibadah Itu…

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-
Ku”. (QS adz-Dzariyat : 56)

Pada hakikanya segala makhluk yang diciptakan Allah tidak lain untuk beribadah
kepada-Nya. Maka dari itu hendalah seseorang selalu menjaga kesempurnaan dalam
ibadahnya. luruskanlah niat serta lupakan sejenak urusan duniawi yang akan memecah
konsentrasi ketika beribadah.

Rasulullah bersabda, “Orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada
hari kiamat lengkap dengan membawa (pahala) shalat, puasa dan zakatnya, tetapi disamping
itu ia telah mencaci ini, menuduh itu, memakan hartanya ini, menumpahkan darah itu dan
memukul ini. Lalu, diberikanlah kepada si ini dari (pahala) kebaikan amalnya dan diberikan
kepada si itu dari (pahala) kebaikan amalnya. Dan apabila telah habis (pahala)
kebaikannya, padahal belum terbayar semua tuntutan orang lain kepadanya, maka
diambillah dari dosa-dosanya orang yang pernah dianiaya itu lalu ditanggungkan
kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka”. (HR Muslim).

Membaca kembali hadis tersebut, sesungguhnya ada hal yang dapat kita jadikan teladan
dalam hidup ini. Sesungguhnya suatu ibadah tidak hanya mencakup dalam niatan, ikhlasnya
dalam melakukan ibadah, kualitas ibadah semata. Kesempurnaan dalam ibadah tersebut ialah
dampak dari ibadah itu sendiri, apakah orang yang telah melakukan ibadah dapat
mengamalkan kebaikan sosial tanpa memandang status sosial orang lain? Jika tidak, maka
sungguh berada dalam kebangkrutan pahala orang tersebut.

Leave a Reply