Senyum Nabi Sulaiman Kepada Pasukan Semut

Jauh sebelum hari ini, ada seorang manusia ciptaan Allah yang diberikan sebuah
kelebihan dibandingkan manusia yang lainnya. Salah satu kelebihan yang ia miliki ialah
dapat berkomunikasi dengan binatang, ia yang dikenal dengan Nabi Sulaiman, salah satu dari
25 Rasul yang wajib kita percayai.

Suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan, dalam perjalanannya Nabi
Sulaiman membawa banyak pasukan dari manusia, bangsa jin, serta pula burung-burung yang
terbang mengikuti mereka.

Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, rombongan Nabi Sulaiman memasuki
sebuah lembah. Para semut ketakutan melihat pasukan yang dibawa oleh Sulaiman, lantas
sang pemimpin kawanan semut menginstruksikan untuk segera bersembunyi.
” Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-
semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan
tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”(An-Naml : 18)

Nabi Sulaiman yang dapat mendengar hal tersebut lantas tersenyum. Lalu ia berdoa
kepada dan mensyukuri kelebihan yang diberkan Allah kepadanya.
“Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia
berdoa: “Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan
amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam
golongan hamba-hamba-Mu yang saleh“. (QS. An-Naml : 19)

Leave a Reply