Syarat Wajib Zakat Fitrah

“(Puasa) di bulan Ramadan digantungkan di antara langit dan bumi, tidak diangkat menuju Allah kecuali dengan zakat fitrah,” (HR Ad-Dailami).

Zakat fitrah diwajibkan bagi orang yang mampu, sehingga orang yang kekurangan makanan pokok pada saat hari raya dianggap tidak mampu dan tidak wajib melaksanakan zakat fitrah.

Untuk lebih jelasnya, berikut ketentuan atau syarat wajib zakat fitrah.

1. Islam

Pemilik harta diharuskan dari orang yang beragama Islam karena berzakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Dengan demikian, tidak menjadi wajib zakat bagi golongan yang bukan Islam.

2. Merdeka

Orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah orang merdeka, bukan dari kalangan budak atau hamba sahaya.

3. Mampu atau berkecukupan

Seseorang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari maka wajib membayar zakat fitrah bagi muzakki dan orang yang wajib dinafkahinya (termasuk untuk membayar utang dan upah pembantu).

4. Menemui waktu wajib zakat

Waktu wajib zakat yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan awal bulan Syawal (malam hari raya IdulfItri).

Zakat fitrah dibayarkan hingga batas akhir sebelum salat Idulfitri. ketentuan zakat fitrah tersebut merujuk pada hadis Rasulullah SAW:

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمَرٍ، أوْصَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ الناَّسِ إلى الصَّلَاةِ

Artinya : “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sak kurma atau gandum atas orang muslim baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak, dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat (ke masjid) Idulfitri.” (HR Bukhari dan Muslim).

Leave a Reply