Tanda-Tanda Ikhlas Menuntut Ilmu

Menuntut ilmu sesungguhnya memberikan pengaruh kepada pribadi orang yang menjalankannya. Dalam menuntut ilmu perlu ditanamkan nilai keikhlasan agar ilmu yang didapat mendapatkan keberkahan. Di antara tanda keikhlasan dalam menuntun ilmu dapat kita lihat sebagai berikut:

Menghasilkan Ilmu yang Bermanfaat

“Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah utus diriku dengan membawa keduanya sebagaimana permisalan hujan lebat yang membasahi bumi. Diantara tanah yang diguyur air hujan, ada tanah yang subur, yang menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan yang lebat” (HR. Bukhari)

Ilmu yang dipelajari dengan keikhlasan membuat orang yang menjalankannya menjadi semakin lembut hatinya, jiwanya semakin tunduk akan kebesaran Rabb-Nya. Serta ilmu yang dimilkinya memberikan dampak luas kepada orang-orang yang berada di sekitarnya.

Mengamalkan Ilmu

Seseorang yang ikhlas menjadi landasannya dalam menuntut ilmu, maka ia ankan memahami bahwa ilmu yang ia dapat bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi ilmu yang ia peroleh menjadikan sebuah awalan atau bekal untuk amalan. Hingga pada akhirnya ia mengamalkan ilmu yang telah di dapat dengan penuh tanggung jawab.

Terus Memperaiki Niat

Perasaan telah paling ikhlas dalam menuntut ilmu menandai tidak ikhlasnya orang tersebut dalam menuntut ilmu. Orang yang ikhlas selalu meluruskn niatnya dalam setiap menuntut ilmu tanpa merasa dirinya telah ikhlas, sehingga ia terus melakukan introspesi dalam persoalan niat dalam menuntut ilmu.

Leave a Reply