Yang Akan Menanti Peminum Khamr

Minuman keras atau khamr dapat membuat peminumnya kehilangan kesadaran, dan juga membuat peminumnya lebih tempramen. Disebabkan hal ini lah Allah melarang umat Islam untuk mengkonumsinya. Maka akan diberikan kepada mereka yang meminum khamr azab yang pedih dihari pembalasan kelak.

Tak hanya azab di akhirat, tidak jarang di dunia pun peminum khamr mendapatkan azab dari Allah. Seringlah terjadi kecelakaan maut yang mengerikan terjadi pada peminum khamr yang hilang kesadarannya. Hal ini tentu saja merugikan diri sendiri, terkadang juga dapat merugikan orang lain.

Secara medispun khamr membuat peminumnya cenderung mengalami depresi. Meminun khamr membuat tubuh memecah zat kimia yang ada dalam khamr. Efeknya adalah terganggunya kestabilan neurontransmiter dalam otak. Untuk jangka panjangnya, orang yang meminum khamr mendapatkan masalah kognitif, termasuk demensia.

Rasulullah pernah bersabda tentang siksaan yang akan diperoleh oleh orang yang suka meminum khamr, Rasulullah bersabda: “Ada tiga macam manusia yang tidak masuk surga, peminum arak, pemutus silaturahmi, dan orang yang percaya sihir. Barangsiapa mati sebagai peminum arak, maka Allah memberinya minum dari sungai Ghuthah. Seorang bertanya, ‘Apa itu sungai Ghuthah?’ Rasul menjawab, ‘Sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur. Para penghuni neraka lain merasa terganggu oleh bau kemaluan mereka’,” (HR. Ahmad)

Leave a Reply